KOP BÖLGESİ
ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ

Stratejik Planlama Kurulu

 

 

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNIKOP) Stratejik Planlama Kurulu