KOP BÖLGESİ
ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ

HAKKIMIZDA

KOP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ (UNİKOP)

 

KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimini ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla KOP Bölgesinde eğitim veren üniversitelerin katılımı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın desteği ve koordinasyonu ile “KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği” (UNİKOP) kurulmuştur. 

 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin koordinasyonu ve ev sahipliğinde 8 Aralık 2012 tarihinde ilk kez bir araya gelen Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Rektörleri, imzaladıkları mutabakat zaptı ile Birliğin kuruluşunu deklare etmiştir. Birlik, 1 0cak 2013 tarihi itibariyle çalışmalarına başlamıştır.

 

2016 yılı itibariyle Bakanlar Kurulu kararlarıyla KOP İdaresi’nin görev alanına Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale illerinin eklenmesiyle (Ahi Evran, Bozok, Hacı Bektaş-ı Veli ve Kırıkkale Üniversitesi) UNİKOP’un sınırları da genişlemiş ve üye sayısı 11 üniversiteye ulaşmıştır. Son olarak Nevşehir’de yeni kurulan Kapadokya Üniversitesi’nin ve Konya Teknik Üniversitesinin katılımıyla daha da büyüyerek 13 üniversite ile güç birliği oluşturmuştur.

 

UNİKOP’un kuruluş amacına yönelik faaliyetleri ve ektin çalışmaları nedeniyle Kalkınma Bakanlığı tarafından diğer Kalkınma İdarelerine de rol model olarak önerilmiş ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP) ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresinde (DOKAP) ve Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi’nde (GAP) bu tür birliklerin kurulumu tamamlanmıştır.

 

KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMLARI

Kurulduğu günden itibaren Bölge Üniversitelerinin birlikte çalışma kültürünü geliştiren, ortak aktiviteler düzenlemesini sağlayan UNİKOP, her yıl bölgesel kalkınma sorunlarının masaya yatırıldığı, çözümler arandığı Bölgesel Kalkınma Sempozyumları düzenlemektedir.

 

Sempozyumlarla bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini teorik bilimsel bilginin pratiğe aktarılması hususunda buluşturarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine imkân sağlanması hedeflenmektedir.

 

SEMPOZYUM TARİHLERİ

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 14-16 Kasım 2013 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde Konya’da,

II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 23-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Ömer Halisdemir Üniversitesinin ev sahipliğinde Niğde’de,

III. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 22-24 Ekim 2015 tarihleri arasında Aksaray Üniversitesinin ev sahipliğinde Aksaray’da,

IV. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 21-23 Ekim 2016 tarihlerinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitenin ev sahipliğinde Karaman’da,

V. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 26-28 Ekim 2017 tarihlerinde KTO Karatay Üniversitesinin ev sahipliğinde Konya’da,

VI. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 26-28 Ekim 2018 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesinin ev sahipliğinde Konya’da,

VII. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 17-19 Ekim 2019 tarihleri arasında Kırıkkale Üniversitesinin ev sahipliğinde Kırıkkale'de gerçekleştirildi.

 

UNİKOP KURULLARI

 

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Protokolü çerçevesinde, Birliğe dâhil üniversitelerin rektörleri ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı'ndan oluşan bir Üst Kurul’dan oluşur. Üst Kurul Başkanı, Dönem Başkanlığı'nı sürdüren üniversitenin rektörüdür. Üst Kurul yılda en az iki kez, Başkan'ın çağrısı ile toplanır.

 

Birliğe dâhil tüm üniversite Rektör Yardımcıları, KOP İdaresi Başkan Yardımcısı ve KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri’nden oluşan bir Stratejik Planlama Kurulu, oluşturulmuştur. Stratejik Planlama Kurulu Başkanı, Dönem Başkanlığı'nı sürdüren üniversitenin rektör yardımcısıdır.

 

Birlik faaliyetleri ile birimlerin yönetimi, sekreteryası ve koordinasyonundan Dönem Başkanı’na sorumlu bir Genel Sekreter ve en çok iki Genel Sekreter Yardımcısı’ndan oluşur.

 

İşbirliği alanları kapsamında yapılacak görevler için üniversitelerden oluşturulmuş Çalışma Grupları ile kalkınma odaklı faaliyet göstermektedir.