KOP BÖLGESİ
ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ

2020 Dönem Yönetimi

 

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) 2020 Dönem Yönetimi

 
 
UNİKOP Dönem Stratejik Planlama Kurul Başkanı
 
 
 
 
 
UNİKOP Dönem Genel Sekreteri Yardımcısı
 
 
UNİKOP Dönem Genel Sekreteri Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

Sekreterya