KOP BÖLGESİ
ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ

VII. UNIKOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Oturum Programı, Bildiri Özetleri ve Tam Metin Yazım Kuralları