KOP BÖLGESİ
ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ

VII. Uluslararası Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

Kırıkkale Üniversitesi öncülüğünde 17-19 Ekim 2019 tarihleri arasında “VII. UNIKOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu” düzenlenecektir. Geleneksel olarak 2013 yılından beri düzenlenen ve bu yıl yedincisi düzenlenecek olan sempozyumun konuları “Savunma Sanayi, Yenilenebilir Enerji, Tarım ve Hayvancılık, Sosyal ve Beşeri Kalkınma ve İslam Bilim Tarihi” olarak belirlenmiştir. Sempozyum'da Prof. Dr. Fuat SEZGİN anısına özel oturum planlanmaktadır. Sempozyum'da Türkçe ve İngilizce tebliğler kabul edilecek.

Eklenme Tarihi
08.07.2019
Okunma Sayısı
6475 Kez Okundu.
Haberi Paylaş

TEBLİĞ ÇAĞRISI

2019 Sempozyumunun konularını oluşturan "Savunma Sanayi, Yenilenebilir Enerji, Tarım ve Hayvancılık, Sosyal ve Beşeri Kalkınma ve İslam Bilim Tarihi” ne ilişkin tebliğ sunmak isteyen akademisyen ve diğer araştırmacıların, hazırladıkları tebliğ özetlerini 02/10/2019 tarihine kadar unikopsempozyum19@kku.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Uluslararası niteliğe sahip olan sempozyum dünyanın her yerinde uygulayıcı, akademisyen ve diğer araştırmacılara açıktır.

Gerek tebliğ özetleri gerekse tebliğlerin tam metinleri hakem incelemesine tabi tutulacaktır. Sempozyumda sunulacak tebliğlerin akademik yazım kurallarına uygun ve makale formatında hazırlanması gerekmektedir. Tebliğler daha önce başka yerde sunulmamış ya da yayımlanmamış olmalıdır. Hakem incelemesi neticesinde uygun görülen tebliğ metinleri 2019 yılı içerisinde UNİKOP web sayfasında (http://unikop.org) yayımlanacaktır. 

 

SEMPOZYUM KATILIM ŞARTLARI

Kongreye derleme, araştırma, lisansüstü tezlerden üretilen çalışmalarla katılım sağlanabilir. Bildiride ismi geçenlerden bir kişi sunum yapmalıdır. Bildiriler birden fazla yazarlı olabilir. Bir yazar en fazla iki bildiri sunabilir. Tüm yazarlara katılım belgesi verilecektir. Bildiride ismi geçmeyenlerin başkasının adına sunum yapması kabul edilemez. Sunumu yapılmayan bildiriler için yazar/lara katılım belgesi verilmez. Katılım belgeleri sunumdan sonra oturum başkanları tarafından katılımcıya verilecektir.

 

ULAŞIM VE KONAKLAMA

Konaklama ve ulaşım masrafları katılımcılara aittir.  

 

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Tebliğ özetlerinin gönderilmesi için son tarih: 02 Ekim 2019

Kabul Edilen Tebliğlerin Bildirilmesi: 08 Ekim 2019

Tebliğlerin tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih: 08 Kasım 2019

Sempozyum programının ilan edilmesi: 11 Ekim 2019

Sempozyum: 17-19 Ekim 2019

            

SEMPOZYUM WEB SAYFASI

Sempozyum ile ilgili detaylı bilgi, kurallar ve takvim için: https://unikop.kku.edu.tr/SUnikop http://unikop.org 

İrtibat: 0544 290 6188

E-posta: unikopsempozyum19@kku.edu.tr

Adres: Kırıkkale Üniversitesi, Ankara Yolu 7. Km. Yahşihan/KIRIKKALE

 

VII. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu (Prof. Dr. Fuat SEZGİN anısına)

17-19 Ekim 2019, Kırıkkale Üniversitesi

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

 

Bildiri Özeti:

Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmelidir. Özetler MS Word’ta Times New Roman, 11 Punto ve 300 kelime (başlık, yazarlar ve kurum bilgileri hariç) ile sınırlandırılmıştır. Özet çalışmanın amacını, kullanılan araştırma yöntemini ve istatistik analizi ile birlikte elde edilen bulguları ve sonuç kısmını içermelidir.  

 

Bildirinin Başlığı:

Başlıkta kelimelerin sadece ilk harfleri büyük, Times New Roman, 12 Punto ve Kalın karakterde olacak şekilde yazılmalıdır (Örn:  Çocuk Kitaplarının Özelliklerinin İncelenmesi).

 

Yazarlar:

Akademik unvan kullanılmadan, yazar isimleri açık ve sadece ilk harf büyük olacak şekilde yazılmalıdır (Örn: Mehmet Ertürk). Ayrıca bir yazar en fazla iki bildiride yer alabilir.

 

Yazarların Unvanları, Kurumları ve E-posta Adresleri:

Özet sayfasının sonunda altbilgi olarak yazarların unvanları, kurum adları ve e-postaları yazılmalıdır (Örn: 1- Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, mertürk@kku.edu.tr).

  

Değerlendirme:

Bütün gönderiler Bilim Kurulu tarafından incelenip değerlendirilecektir. Sunumların poster veya sözlü olmasına Bilim Kurulu karar verecektir.

 

Sözel Sunum:

Sözel sunum formatı MS PowerPoint olacaktır. Sözel sunum süresi, 10 dakika sunu ve 5 dakika tartışma olmak üzere toplam 15 dakika ile sınırlıdır. Sözel sunumlar sunu yapılacak saatten 2 saat öncesinde ilgili salondaki bilgisayarda sunuya hazır hale getirilmelidir.

 

Poster Sunum:

Poster sunumları tanımlanmış panolarda yapılacaktır. Poster büyüklüğü en fazla A0 (80 cm x 120 cm) ölçüsünde ve dikey tarzda olacaktır. Posterleri panoya asmak için gerekli malzemeler poster alanında bulundurulacaktır. Poster sunumları 08:00 – 09:00; 12:00 – 13:00; ve 17:00 – 18:00 saatlerinde yapılacak ve sorumlu yazarlar posterlerinin başında bulunacaktır.

 

Tebliğlerin tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih 08 Kasım 2019’dur

Her bir araştırmacı en fazla 2 özet sunabilecektir. 

 

SEMPOZYUMA DESTEK VEREN KURULUŞLAR

Kırıkkale Üniversitesi

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

 

DÜZENLEME KURULU BAŞKANLARI

Prof. Dr. Ersan ASLAN, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü

İhsan BOSTANCI, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı

 

ONUR KURULU

Prof. Dr. Ersan ASLAN, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü & UNİKOP Dönem Başkanı

İhsan BOSTANCI, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN, Selçuk Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Cem ZORLU, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN, Aksaray Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Muhsin KAR, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Bayram SADE, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Vatan KARAKAYA, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR, Kapadokya Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK, Konya Teknik Üniversitesi

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ersan ASLAN                              Kırıkkale Üniversitesi Rektörü & UNİKOP Dönem Başkanı

Prof. Dr. Mehmet BAŞALAN                      Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Metin ARSLAN                             Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Rüstem ORHAN                 Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Öznur ÖZDARICI               Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa YORGANCILAR            Selçuk Üniversitesi, KOP İdaresi Danışmanı

Doç. Dr. Mustafa KOCAOĞLU                  Necmettin Erbakan Üniversitesi, KOP İdaresi Danışmanı                                                                     

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞAHİN                  Selçuk Üniversitesi, KOP İdaresi Danışmanı

Öğr. Gör. İdris ÇAKIROĞLU                     Kırıkkale Üniversitesi

Halil İbrahim TONGUR                             KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Alper BİLGİÇ                                             KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ahmet AY                                     Selçuk Üniversitesi    

Prof. Dr. Aydın BAŞARIR                           United Arab Emirates University, BAE

Doç. Dr. Aysen KOÇ                                  Yozgat BozokÜniversitesi

Prof. Dr. Barbara CARPENTER                 Southern University

Prof. Dr. Erdoğan ÇİÇEK                           Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Eugene KENNEDY                       Lousiana State University, ABD

Prof. Dr. Halil Kürşad ERSOY                    Konya Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Handan ERTÜRK               Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 

Prof. Dr. Hasan BAHAR                             SelçukÜniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin KOÇ                               Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail AYDOĞAN                        Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Jameel-Un NABİ                         Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology

Prof. Dr. Jawad M. ABADİ                         Arab-American University, FİLİSTİN

Dr. Öğr. Üyesi Kadir UÇGUN                    Karamanoğlu Mehmetbey

Prof. Dr. Mahmut BÖYÜKATA                   Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Mametbek Myrzabaev                         İslami Araştırmalar Enstitüsü

Prof. Dr. Mete KALYONCU                       Konya Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mevlüt ERTEN                            Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mikail KOÇ                         Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Prof. Dr. Mohammad Abdus SALAM          Southern University, ABD

Dr. Mohammed Redha BOUCHAMA          Blida 2 Üniversitesi, CEZAYİR

Prof. Dr. Mustafa KURT                              Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Necati BARIŞ         Yozgat BozokÜniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Nezahat EKİCİ                     Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Doç. Dr. Osman KANDARA                        Southern University, ABD

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ATA                      Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Recep ÇALIN                               Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Sedat AKTAN                               Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Sezen AKSÖZ                              Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Shamsuddin Bin SULAİMAN       Putra University, MALEZYA

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ÇAKMAK                  Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Aydın BAŞARIR                            United Arab Emirates University, BAE

Prof. Dr. Jameel-Un NABİ                           Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology, Pakistan

Prof. Dr. Jawad M. ABADİ                           Arab-American University, Jenin, Filistin

Dr. Mametbek Myrzabaev                            İslami Araştırmalar Enstitüsü Başkanı, Kırgızistan

Dr. Mohammed Redha BOUCHAMA           Blida 2 Üniversitesi, Cezayir

Doç. Dr. Osman KANDARA                        Southern University, Baton Rouge,Lousiana, ABD

Prof. Dr. Shamsuddin Bin SULAİMAN        Putra University, Malezya

 


Notice: Undefined variable: dil in C:\inetpub\wwwroot\unikop\sayfalar\sayfa.haber.php on line 54

Notice: Undefined property: stdClass::$isim in C:\inetpub\wwwroot\unikop\sayfalar\sayfa.haber.php on line 54
Facebook'ta Paylaş Twitter'ta Paylaş Google'ta Paylaş Linkedin'ta Paylaş Pinterest'ta Paylaş
Bu Haber 6475 Defa Okundu.