DÖNEM BAŞKANININ MESAJI

Günümüzde dünya için en büyük güç eğitimli insan gücüdür. Toplumsal sermayesine önem veren ülkelerdeki gelişim diğer ülkelerin çok ötesinde olmaktadır. Öncelikle ülkemizin refah seviyesini yükseltmek için eğitime ihtiyacımız var. Diğer yandan ise insanların bireysel refahlarını sağlamanın yolu da eğitimden geçmektedir. Gelişen birey hem kendisine, hem çevresine, hem de ülkesine daha fazla yarar sağlayacak bir kapasiteye ulaşacaktır.

Üniversitemiz, modern ve yeni binaları, şehir merkezine yakınlığı, şehrin tümüne giden toplu ulaşım ağının ortasında yer alması gibi birçok olumlu özelliği bünyesinde barındıran ülkemizdeki en seçkin vakıf üniversitelerinden biridir.

Eğitim kadromuz, tecrübeli ve konusunda başarılı isimlerden oluşmaktadır. Akademisyenlerimizin öğrencilerimizle sürekli temas halinde ve ulaşılabilir konumda olmaları üniversitemizi daha da güçlü kılmaktadır. Üniversitemiz ve akademisyenlerimiz, nicelik ve nitelik olarak giderek daha da güçlenen bu yapı ile "Ar-Ge, Proje, İnovasyon ve Girişimciliğe" dayalı bir ekosistem sürekli kendisini yenilemekte ve öğrencilerini de giderek artan oranda bu sisteme dahil etmektedir. Projeler için performans ve ödül sistematiğinin kurgulanması da üniversitemizin bu alandaki gücünü artırmakta, bölgedeki farklı sektörlere katkısını belirginleştirmektedir.

Akademisyenlerimizin bir başka yönelimleri ise bölgedeki sektörel ve toplumsal konularda birikimlerini hizmete dönüştürme hedefleridir. Bölgede KTO Karatay Üniversitesi, akademisyenleri ile giderek daha fazla toplumda varlığını hissettirmekte, toplumsal gelişime ve değişime öncülük etmektedir. Böylelikle üniversitemiz, akademisyenlerimizin tüm dünyada üniversal bir misyon olan "Eğitim, Ar-Ge, Proje ve İnovasyon" ile toplumsal fayda sağlama hususlarına odaklanmalarına yönelik projeksiyonlar ortaya koymakta ve uygulamaktadır.

Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan hemşirelik, çocuk gelişimi ve odyoloji bölümlerinin eğitime başlamasıyla üniversitemiz konumunu daha da güçlendirmiştir. Tıp fakültesinin eğitimleri ile ilgili tüm branşlarda hizmet veren Medicana Hastanesi ile anlaşma yapılarak öğrencilerimizin teorik eğitimlerini uygulamaya taşıyacak bir ortam hazırlanmıştır.

Konya Ticaret Odası’nın üniversitesi olarak öğrencilerimizi sanayi ve ticaretle buluşturuyoruz. Kariyer Merkezimiz tüm öğrencilerimize, 20.000’den fazla üyesi olan Konya Ticaret Odası üyesi işyerlerinde iş ve staj imkanı sağlamaktadır. Her öğrencimize akademik danışman atadığımız gibi sanayi ve ticari işletmelerden de sektörel danışmanlar atıyoruz. Bu şekilde teoride öğrendikleri bilgileri gerçek iş hayatı ile birleştiren ve uygulamaları yaşayarak öğrenen öğrenciler yetiştiriyoruz. Tüm sektörlerde mezuniyet sonrası çalışmanın önünü açıyor ve adeta her öğrencinin hayata ve işe hazırlandığı benzersiz bir sistem kurguluyoruz.

Geçmişten geleceğe taşınan “1251 Karatay Medresesi Ruhu” ile yoluna devam eden KTO Karatay Üniversitesi tüm insanlığa fayda sağlayan, uluslararası arenada hem teoride hem de uygulamada güçlü, bilimsel etkinlikleri ile adından söz ettiren, diğer üniversiteler ile işbirliği sağlayan, vizyon sahibi bir üniversite olarak bölgesine ve ülkesine ışık saçmaya devam etmektedir.

Prof. Dr. Bayram Sade

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü