UNIKOP 2015 III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
1 Ocak 2013 tarihiyle faaliyetlerine başlayan KOP BÖLGESİ ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ (UNİKOP) ülkemizin ve bölgemizin kıt kaynaklarının etkin ve etkili kullanımı, bölgesel kalkınma bağlamında yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi, kamu ve özel sektörün işbirliği ile bir sinerji yaratmak, hem kaynak tasarrufu sağlamak, hem de toplumsal dayanışma ruhunu kuvvetlendirmek için diğer faaliyetlerinin yanında düzenli olarak bu sinerjiyi ortaya çıkaracak akademik etkinliklerde gerçekleştirmektedir. 

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’yla uluslararası düzeyde bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini teorik bilimsel bilginin pratiğe aktarılması hususunda buluşturarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine imkân sağlanması hedeflenmektedir. Çeşitli başlıklar altında bölgesel kalkınma ile ilgili konuların tartışıldığı bu sempozyum Aksaray Üniversitesi liderliğinde UNİKOP dahilindeki diğer 8 üniversitenin kurumsal desteği, yerli ve yabancı üniversite bilim insanlarının katkıları ile gerçekleştirilecektir. Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliği yapacağı, 22-24 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sempozyumda alanınızdaki birikiminiz ve tecrübenizle onurlandırmanızı dileriz. 


Sempozyum ile ilgili detaylara ulaşmak için tıklayınız