UNIKOP Sempozyum Konuları

Sempozyumun Amacı, Kapsamı ve Konuları

 • Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın öncülüğünde kurulan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP); Selçuk Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Tarım ve Gıda Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitelerinden oluşmaktadır. 

 • Birlik kurulduğundan bu yana, öncelikle KOP bölgesine özgü çalışmalardan hareketle ülke kalkınması için çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalardan birisi de düzenlenmiş ve düzenlenmekte olan sempozyumlardır. Bu yıl KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde uluslararası olarak düzenlenecek, V. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumunun  temel amacı, başta KOP Bölgesi olmak üzere ülkemizin zenginliklerini ve sorunlarını sektörel bazda derinlemesine araştırma, inceleme ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretmeye yöneliktir. 

 • KOP bölgesi sahip olduğu kaynaklar ile ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle özellikle katma değeri yüksek kaynakların keşfedilmesi ve üretime kazandırılması için bilimsel desteğin alınması oldukça önemlidir. Bu bağlamda, başta bölge üniversiteleri olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversiteler V. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu zemininde bir araya gelerek akademik çalışmalarıyla desteklerini sağlayacaklardır.  

 • KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) bünyesinde her yıl düzenli olarak yapılan ve uluslararası düzeyde bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini buluşturarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine imkan sağlayan “V. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu” bu yıl 26-28 Ekim 2017 tarihleri arasında KTO Karatay Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Konya’da düzenlenecektir.

   

  Bu sene yapılacak olan sempozyumun tematik alanları;

  ·         Yenilenebilir Enerji

  ·         Tarım / Kırsal Kalkınma

  ·         Sosyal ve Beşeri Kalkınma