Önceki
 • / ÜNİKOP / 09   Kasım   2015

  UNİKOP Spor Oyunları Başlıyor

  KOP   Üniversiteleri   Sporla   Kaynaşıyor KOP   Bölgesi   Üniversiteler   Birliği   (UNİKOP)   tarafından   her yıl   geleneksel   olarak   düzenlenen   UNİKOP   Spor   Oyunları’nın   üçüncüsü   bu   yıl   10-13 Kasım   ... Devamı »

 • / ÜNİKOP / 27   Ekim   2015

  III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu sonuç bildirgesi açıklandı

  Konya   Ovası   Projesi   Bölge   Kalkınma İdaresi   Başkanlığı   (KOP)   ve   KOP   Bölgesi   Üniversiteler   Birliği   (UNİKOP)   tarafından   düzenlenen   III.   Uluslararası   KOP   Bölgesel   Kalkınma   ... Devamı »

 • / ÜNİKOP / 26   Ekim   2015

  III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu yapıldı

  Aksaray   Üniversitesi’nin   (ASÜ)   ev   sahipliğinde   gerçekleştirilen   “III. Uluslararası KOP   Bölgesel   Kalkınma   Sempozyumu”nda Aksaray,   Konya,   Karaman   ve   Niğde’den   oluşan   KOP   Bölgesi’nin   Türkiye’nin   “Yeni   Marmara”sı   ... Devamı »

 • / ÜNİKOP / 19   Ekim   2015

  Sempozyum programı için tıklayınız.

  III. Uluslararası   KOP   Bölgesel   Kalkınma   Sempozyumuna   Davet Bilindiği üzere;   Bölgesel   kalkınmanın   lokomotif   güçlerinden   olan   üniversiteler,   yalnızca eğitim   ve   araştırma   faaliyetleri   ile   değil,   yenilikçilik   kapasiteleri,   ... Devamı »

 • / ÜNİKOP / 12   Ekim   2015

  UNİKOP Üst Kurulu Aksaray Üniversitesi’nde toplandı

  Bu   yıl   Aksaray   Üniversitesi’nin   ev   sahipliğinde   gerçekleştirilecek   olan   ‘III.   Uluslararası   KOP   Bölgesel   Kalkınma   Sempozyumu’nun   son   hazırlıkları   için   UNİKOP   üst   kurulu   ... Devamı »

Sonraki
DÖNEM BAŞKANININ MESAJI
Üniversitelerin   bölgesel   kalkınmadaki   rolleri,   bölgesel   toplumsal   katılım-üniversite,   üniversite-yeni   bölgeselleşme   olgusu,   öğrenen   bölgeler-üniversite,    üniversite-endüstriyel   kümeler,   üniversite-bölgesel   yenilik   sistemleri,   üniversite-endüstri,   üniversite-bilgi   odaklı   ekonomi-bölgesel   kalkınma   ilişkileri   gibi   konular   üzerine   odaklanmıştır.   Bu   konuların   hepsi   üniversiteleri,   bölgesel   kalkınmanın   en   önemli   dinamiklerinden   birisi   olarak   tam   da   kalkınma   konularının   merkezine   oturtmaktadır.Genel   olarak,   dünyadaki   üniversitelerin   geneli   sadece   araştırma   üniversitesi   özelliğini   koruduğu   yani   geleneksel   nitelikte   kaldığı   gözlenmektedir.   Ancak,   bir   kısım   üniversiteler   ise   yapısal   değişimler   gerçekleştirerek   innovative   katkıları   küresel   boyutta   ... Devamı »
İhsan BOSTANCI
  Tarih   öncesi   çağlardan   günümüze   sosyal,   kültürel,   ekonomik   ve   idari   alanda   önemli   bir   merkez   olmuş   ve   çok   sayıda   uygarlığa   ev   sahipliği   yapmış   olan   KOP   Bölgesi’nde   kurulan   KOP   Bölgesi   Üniversiteler   Birliği   (UNİKOP),   bölgemizin   ve   ülkemizin   kalkınmasına   katkıda   bulunmayı   hedefleyen   genç   ve   önemli   ... Devamı »