Önceki
 • / ÜNİKOP / 18   Eylül   2015

  Sempozyum İçin Hazırlıklar Sürüyor

  Aksaray   Üniversitesi   (ASÜ),   22-24   Ekim   2015   tarihleri   arasında,   “3’üncü   Uluslararası   Bölgesel   Kalkınma   Sempozyumu”na   ev   sahipliği   yapacak.   Sempozyum   için   gereken   hazırlıklar   ... Devamı »

 • / ÜNİKOP / 18   Haziran   2015

  UNIKOP 2015 III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

  1   Ocak   2013 tarihiyle   faaliyetlerine   başlayan   KOP   BÖLGESİ   ÜNİVERSİTELER   BİRLİĞİ   (UNİKOP)   ülkemizin   ve   bölgemizin   kıt   kaynaklarının   etkin   ve   etkili   kullanımı,   bölgesel   ... Devamı »

 • / ÜNİKOP / 16   Haziran   2015

  UNİKOP 7. Üst Kurul Toplantısı Yapıldı

  Konya   Ovası   Projesi   (KOP) Bölgesi   üniversiteleri   arasında   eğitim-öğretim,   araştırma-geliştirme   ve toplumsal   hizmet   gibi   alanlarda   akademik   ve   idari   işbirlikleri   yapmak, üniversite-sanayi   etkileşimini   ve   üniversite-şehir   ... Devamı »

 • / ÜNİKOP / 16   Haziran   2015

  UNİKOP’UN DÖNEM BAŞKANLIĞI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ'NE GEÇTİ

  Konya Ovası   Projesi   (KOP)   Bölgesinin   kalkınmasına   akademik   anlamda   katkıda   bulunan   UNİKOP’ta   görev   değişimi   yaşandı.   7   üniversitenin   oluşturduğu   Üniversiteler   Birliği’nde   dönem   başkanlığı   ... Devamı »

 • / ÜNİKOP / 31   Aralık   2014

  UNİKOP'TA DEVİR TESLİM...

  Konya   Ovası   Projesi   (KOP)   Bölge   Kalkınma   İdaresi   Başkanlığı   ve   7   üniversitenin   oluşturduğu   KOP   Bölgesi   Üniversiteler   Birliği’nde   (UNİKOP)   dönem   başkanlığı   görevi,   ... Devamı »

Sonraki
DÖNEM BAŞKANININ MESAJI
Üniversitelerin   bölgesel   kalkınmadaki   rolleri,   bölgesel   toplumsal   katılım-üniversite,   üniversite-yeni   bölgeselleşme   olgusu,   öğrenen   bölgeler-üniversite,    üniversite-endüstriyel   kümeler,   üniversite-bölgesel   yenilik   sistemleri,   üniversite-endüstri,   üniversite-bilgi   odaklı   ekonomi-bölgesel   kalkınma   ilişkileri   gibi   konular   üzerine   odaklanmıştır.   Bu   konuların   hepsi   üniversiteleri,   bölgesel   kalkınmanın   en   önemli   dinamiklerinden   birisi   olarak   tam   da   kalkınma   konularının   merkezine   oturtmaktadır.Genel   olarak,   dünyadaki   üniversitelerin   geneli   sadece   araştırma   üniversitesi   özelliğini   koruduğu   yani   geleneksel   nitelikte   kaldığı   gözlenmektedir.   Ancak,   bir   kısım   üniversiteler   ise   yapısal   değişimler   gerçekleştirerek   innovative   katkıları   küresel   boyutta   ... Devamı »
İhsan BOSTANCI
  Tarih   öncesi   çağlardan   günümüze   sosyal,   kültürel,   ekonomik   ve   idari   alanda   önemli   bir   merkez   olmuş   ve   çok   sayıda   uygarlığa   ev   sahipliği   yapmış   olan   KOP   Bölgesi’nde   kurulan   KOP   Bölgesi   Üniversiteler   Birliği   (UNİKOP),   bölgemizin   ve   ülkemizin   kalkınmasına   katkıda   bulunmayı   hedefleyen   genç   ve   önemli   ... Devamı »